Pavel Tuček

Čeští hosté a hostky

Vedoucí předvývoje a inovací ve společnost Forvia Hella, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Podporuje rozvoj talentů mladých vědců a působí jako řešitel řady mezinárodních a národních grantů základního a aplikovaného výzkumu.

Prosazuje cílenou podporu spolupráce malých a středních podniků s velkými technologickými firmami ve spojení s akademickými institucemi za účelem zrychleného přenosu technologického pokroku z laboratoře do praxe.